የዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩ አባላትን ዝርዝር ለመግለፅ የወጣ ማስታወቂያ

ማስታወቂያ: ለአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) ባለአክሲዮኖች (Revised)

ማስታወቂያ: ለአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) ባለአክሲዮኖች (Revised)

የአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) የዲሬክተሮች ቦርድ የምልመላና የምርጫ ኮሚቴ ከባለ አክሲዮኖች ጥቆማዎችን ሲቀበልና አግባብነት ያላቸውን ማስረጃዎችን ሲያገናዝብ ቆይቷል፡፡ በመድን ሰጪዎች የኩባንያ መልካም አስተዳደር መመሪያ ቁጥር SIB/48/2019 አንቀፅ 8(4)(5) በተደነገገው መሰረት ከስር ስማቸው በዝርዝር የተጠቀሱት የተመለመሉ ዕጩዎች ህዳር 13 ቀን 2012 ዓ.ም. በሚካሄደው 12ኛው የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ላይ ለዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ በእጩነት የሚቀርቡ መሆኑን በአክብሮት እናሳውቃለን፡፡

             1. አቶ አብርሃ ገብረአምላክ

2. /ር መሃሪ ረዳኢ

3. አቶ ክፍሉ ታረቀኝ

4. /ሮ ንግስት ገብረመድህን

5. /ሮ ብርነሽ አባይ

6.  ኤፍ ኤ ቢ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር  

7.  አቶ ቶማስ ገብረማርያም

8.  አቶ ጸጋይ ብርሃነ

9.  /ሮ ራሄል አለማየሁ

10.  አቶ ገብረግዚአብሄር ተስፋይ

11.  አቶ ወልደገብርኤል ወዳጆ

12.  አቶ ጥላሁን አምሃ

13.  አቶ አዋሽ ገብሩ

14.  አቶ ባያብል ፈረደ

15.  ኮሜት ትሬዲንግ ሃላፊነቱ የተወሰነ የግል ማህበር

16. አቶ ተክኤ መኩሪያ

17.  /ር አስፋወሰን አስራት

18.  አቶ ሃይለስላሴ ይህደጎ

በተጠባባቂነት የተያዙ

 1.  /ር ተክለሃይማኖት ሃይለስላሴ

2.  አቶ ሞገስ አየለ

3.  አቶ ሃይለስላሴ አማረ

4.  አቶ አረጋኅኝ ሲሳይ 

ማሳሰቢያ፡- ኮሚቴው በአዲስ ዘመን ጋዜጣ 79ኛ ዓመት ቁጥር 028 መስከረም 28 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ እና በሪፖርተር ጋዜጣ በቅፅ 25 ቁጥር 2031 ጥቅምት 5 ቀን 2012 ዓ.ም ባወጣው ማስታወቂያ ላይ፡-

1.  የዕጩ ቦርድ አባላት ዝርዝር በተ/ቁ. 3 ላይ አቶ ክፍሉ ታደሰ በማለት የአባት ስም በስህተት የወጣው አቶ ክፍሉ ታረቀኝ በማለት ያስተካከለ መሆኑን፤ እንዲሁም

           2. የዲሬክተሮች ቦርድ የሚመረጡበት 12ኛው የባለአክሲዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ ቀን ከህዳር 06 ቀን 2012 ዓ.ም

               ወደ ህዳር 13 ቀን 2012 ዓ.ም የተላለፈ መሆኑን በአክብሮት ያሳውቃል፡፡  

የዲሬክተሮች ቦርድ የምልመላና የምርጫ ኮሚቴ

Advertisement

LIC MEMBERS ONLY