የዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩ አባላትን ዝርዝር ለመግለፅ የወጣ ማስታወቂያ

የዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት ዕጩዎችን ስለመጠቆም የወጣ ማስታወቂያ (April 24, 2019)

ንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) የዲሬክተሮች ቦርድ አባልነት ዕጩዎችን ስለመጠቆም የወጣ ማስታወቂያ

የአንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) ባለአክስዮኖች የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መመሪያ መሰረት በባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ የተሰየመው የቦርድ አባላት አስመራጭ ኮሚቴ ስራውን የጀመረ ስለሆነ፤ ለቦርድ አባልነት መስፈርት የሚያሟሉ ዕጩዎች ከኢንሹራንስ ኩባንያው ባለአክስዮኖች ጥቆማ ከሚያዚያ 01 ቀን 2011ዓ.ም. እስከ ነሐሴ 15 ቀን 2011 ዓ.ም ድረስ ይቀበላል፡፡

ተጠቋሚዎች በእጩነት ለመቅረብ ማሟላት የሚገባቸው መስፈርቶች

1.  ዕድሜ ቢያንስ 30 ዓመት

2.  የትምህርት ደረጃ ፡

ሀ/ ቢያንስ 75% የሚሆነው የመጀመሪያ ዲግሪ ወይም ተመጣጣኝ የትምህርት ደረጃ ከታወቀ የትምህርት ተቋም ያላቸው፣

ለ/ የቀሩት 25% ቢያንስ 2ኛ ደረጃ ትምህርት ያጠናቀቁ መሆን አለባቸው፣

3.  የአስመራጭ ኮሚቴ አባል ያልሆነ/ች፣

4.  የስራ ልምድ በተመለከተ በንግድ ስራ ወይም በኢንሹራንስ ስራ በቂ የሥራ ልምድ ያለውና በሌላ የገንዘብ ተቋም የቦርድ አባል ወይም ሠራተኛ ያልሆነ/ች፣

5.  የህግ ሰውነት ያለው ድርጅት ሊጠቆም ይችላል፣

6.  በኢትዮጵያና ከኢትዮጵያ ውጭ የእምነት ማጉደል ወይም የማጭበርበር ተግባር ያልፈፀመ/ች ለፋይናንሺያል ተቋማትና ለተቆጣጣሪ አካል ሀሰተኛ መረጃ ያልሰጠ/ች፣ የስነ ምግባር ደንቦችን ባለማክበር የስነ-ስርዓት እርምጃ ያልተወሰደበት/ባት፣ በሙስና ወንጀል ተከሶ/ሳ ያልተፈረደበት/ባት እና ከመምረጥ ከመመረጥ መብት ያልታገደ/ች፣

7.  የፋይናንሺያል ጤናማነትን (Financial Soundness) መስፈርት የሚያሟላ ማለትም በኪሳራ ላይ ያልሆነ/ች፣ የታክስና የባንክ ግዴታዎች የተወጣ/ች፣

8.  የእጩ ቦርድ ተጠቋሚዎች ብዛት 18 ናቸው፡፡ ከሚጠቆሙት 18 እጩዎች 6ቱ (1/3ኛ) የሚጠቆሙት ከኩባንያው ጠቅላላ አክስዮን 2% (ሁለት በመቶ) በታች በያዙና ተፅዕኖ ፈጣሪ ባልሆኑ ባለአክስዮኖች ነው፡፡

9.  ቀሪዎቹ 12ቱ እጩዎች በሁሉም ባለአክስዮኖች በጋራ የሚጠቆሙ ናቸው፡፡

10.  ህዳር 29 ቀን 2011 ዓ.ም ከተደረገው 11ኛው የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባኤ በኋላ አክሲዮን የተላለፈላቸው ሰዎች በተመለከተ ባለአክስዮንነታቸው የሚረጋገጠው በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ከተመዘገበ በኋላ ስለሆነ ዕጩ ዲሬክተሮችን መጠቆም አይችሉም፡፡

11.  11ኛው የባለአክስዮኖች ጠቅላላ ጉባዔ ህዳር 29 ቀን 2011ዓ.ም. ከተደረገ በኋላ አክስዮን በከፊል ወይም በሙሉ ለነባርም ሆነ ለአዲስ ባለአክስዮኖች ለማዘዋወር በሂደት ላይ ያሉትን በተመለከተ የአክስዮን ዝውውሩ የሚፀድቀው በሰነዶች ማረጋገጫና ምዝገባ ከተመዘገበ በኋላ በመሆኑ ዝውውር በማድረግ ላይ ያሉ ባለአክስዮኖች ዕጩ ዲሬክተሮች የሚጠቀሙት የአክሲዮን ዝውውር ከማድረጋቸው በፊት በነበራቸው አክስዮን መጠን ነው፡፡

12.  ከነባር ቦርድ አባላት ቢያንስ 1/3ኛው በዕጩነት ሊቀርቡ ይችላሉ፡፡ ስለዚህ የኢንሹራንስ ኩባንያው ባለአክስዮኖች የሆናችሁ በሙሉ የታደሰ መታወቂያ ወይም ፓስፖርት ወይም መንጃ ፈቃድ በመያዝ ለዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩዎችን ለመጠቆም የተዘጋጀውን ቅጽ ከኩባንያው ዋና መስሪያ ቤት ወይም ቅርንጫፍ ጽ/ቤት በመውሰድ ለዲሬክተሮች ቦርድ የምልመላና አስመራጭ ኮሚቴ በሚከተሉት መንገዶች ጥቆማ እንድታቀርቡ ተጋብዛችኋል፡፡

1ኛ. በጽሑፍ፡- አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) ዋና መ/ቤት ኃይሌገብረስላሴ ጎዳና አንበሳ ኢንሹራንስ ህንፃ 2ኛ ፎቅ ፋይናንስና ኢንቨስትመንት መምሪያ በግምባር በመቅረብ

 2ኛ. በጽሑፍ፡- አንበሳ ኢንሹራንስ ኩባንያ (አ.ማ.) መቐሌ ቅርንጫፍ

3ኛ. በፖስታ ሳጥን ቁጥር፡- 26281/1000

4ኛ. በፋክስ ቁጥር፡- 0116-352119

5ኛ. በኢ-ሜል አድራሻ: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ለበለጠ መረጃ በስልክ ቁጥሮች፡-

0116-188383 ወይም 0913097965/0911717129 መደወል ይቻላል፡፡

 

የዲሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ

 

Advertisement

LIC MEMBERS ONLY