የዲሬክተሮች ቦርድ ዕጩ አባላትን ዝርዝር ለመግለፅ የወጣ ማስታወቂያ

የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትን ውጤት ስለመግለፅ

የዲሬክተሮች ቦርድ አባላትን ውጤት ስለመግለፅ

የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው የኢንሹራንስ ኩባንያዎች ተቋማዊ አስተዳደር መመሪያ ቁጥር ኤስ.አይ.ቢ./42/2015 /Insurance Corporate Governance Directive No. SIB/42/2015/ መሠረት የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት ምርጫ ቅዳሜ ታሕሳስ 8 ቀን 2009 ዓ.ም. መካሄዱ ይታወሳል፡፡

 

በዚሁ መሠረት በእለቱ በተካሄደው ምርጫ መሰረት የጉባኤው  ጽ/ቤት አባል የሆኑ ድምፅ ቆጣሪዎች፣ የዲሬክተሮች ቦርድ አስመራጭ ኮሚቴ እና የሠነዶች ምዝገባና ማረጋገጫ ጽ/ቤት ተወካዮች በተገኙበት ቀደም ሲል ከተጠቆሙት 18 ዕጩዎች መካከል በተካሄደ ምርጫና የድምፅ ቆጠራ በእጩዎች ስም ትይዩ የተገለፀውን ድምፅ ያገኙ ሲሆን ከአንደኛ እስከ ዘጠነኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ባለአክሲዮኖች ባገኙት ከፍተኛ ድምፅ ለቀጣይ ሦስት ዓመታት የኩባንያው የዲሬክተሮች ቦርድ አባላት እንዲሆኑ፣ እንዲሁም በተከታታይ ከአስረኛ እስከ አስራ ሦስተኛ ተራ ቁጥር የተጠቀሱት ባለአክሲዮኖች ደግሞ በተጠባባቂነት እንዲያዙ የአሰመራጭ ኮሚቴው በሙሉ ድምፅ የወሰነ መሆኑን እንገልፃለን፡፡

 

ተ.ቁ.         የእጩዎች ሙሉ ስም             ያገኙት ድምፅ ብዛት       ደረጃ

  1.        አቶ ጥላሁን አማሃ መድህን               1,630,555         1ኛ

  2.        ወ/ሮ ብርነሽ አባይ አብርሃ               1,574,338          2ኛ

  3.        ዶ/ር መሐሪ ረዳኢ                      1,494,024          3ኛ

  4.        አቶ አዋሽ ገብሩ ኪዳኔ                   1,492,578          4ኛ

  5.        አቶ ገ/ክርስቶስ ገ/እግዚአብሔር ወርቀ        1,488,034          5ኛ

  6.        አቶ ቶማስ ገ/ማርያም ገ/ተንሳይ            1,484,854          6ኛ

  7.        አቶ ወ/ገብርኤል ወዳጆ አስገዶም           1,446,097           7ኛ

  8.        ዶ/ር ጉርጃ በላይ ወ/ሚካኤል               1,174,708          8ኛ

  9.        አቶ ገብሩ መሸሻ ካህሳይ                   1,008,954          9ኛ

 10.        አቶ ሙሉ ብስራት ሀጎስ                     838,385         10ኛ

 11.        ዳግ ኃ/የተ/የግ/ማህበር                      434,567         11ኛ

            (አቶ ዜናዊ ዳዊት ገ/ፃዲቅ)

 12.        ወ/ሮ ንግስት ገ/መድህን አብርሃ               289,085         12ኛ

 13.        ኤፍኤቢ ኃ/የተ/የግ/ማህበር                  242,758          13ኛ

            (አቶ ሐይሌ ሐለፎም አብርሃ)       

 14.        አቶ ሐይሉ ተሰማ ዱባለ                     149,319         14ኛ

 15.        አቶ ገ/ስላሴ ግደይ ረዳ                      132,940         15ኛ  

 16.        አቶ አማረ አለማየሁ ብሩ                     107,324         16ኛ

 17.        አቶ ልዑል ካሕሳይ ገዛኸኝ                     99,745         17ኛ

 18.        አቶ ማዕሩፍ ወሃብረቢ ማህፉዝ                  21,721        18ኛ

 

          

Advertisement

LIC MEMBERS ONLY